VISIE

Een school in actie, nou en of!

Maar niet doelloos, in het wilde weg,
Gefundeerd en gemotiveerd zetten we onze lijnen uit voor de toekomst.

Hier willen we heen:

PARTNER
IN DE BUURT

een leefbare omgeving | de buurt is welkom | ouders | brede school | diversiteit

lees meer

KWALITEITSVOL ONDERWIJS

recht op kwaliteit | leren samenleven| innovatie | evenwicht autochtone - allochtone kinderen| positief imago

lees meer

SUCCESVOLLE KINDEREN

vaardigheden | welbevinden | betrokkenheid | sociaal vaardig | positief zelfbeeld

lees meer

KINDVRIENDELIJKE
INFRASTRUCTUUR

uitnodigende speelplaats | natuur | nieuwbouw | renovatie

lees meer