Doelstellingen van het project

Met dit project realiseerden leerlingen uit de vier scholen samen 4 soaps, gebaseerd op de multiculturele realiteit in vele Europese steden. Elke soap werd door leerlingen met poppen gespeeld en gefilmd in een miniatuurwoonkamer.
In elke woonkamer werden elementen uit de verschillende partnerlanden gecombineerd. Ook de personages en hun dagelijkse gewoontes zijn gebaseerd op gegevens, verzameld in de verschillende partnerlanden.
Bij het creëren van de sets (4 miniatuurwoonkamers in het eerste projectjaar), de personages (poppen in het 2de jaar) en de verhaallijnen (in het 3de jaar) werd steeds vertrokken van de diversiteit in thuiscultuur van de kinderen.
De nadruk lag op het groepsproces. Elke leerling kon als gelijkwaardige participant zijn of haar culturele bagage inbrengen in elke fase van het creatieproces. Bij de interactie tijdens dit groepswerk werden interculturele vaardigheden getraind.