LEERLINGEN

Derde graad (5e-6e lj / brugklas)

Nieuws

Geen artikels beschikbaar...


Op zoek naar een totem voor iedereen in de derde graad zochten we de meest passende eigenschappen voor elkaar. In deze wolk zijn de eigenschappen die in onze klas het meest voorkwamen,  het grootst afgebeeld.


Bezoek ons ook op