LEERLINGEN

boekenmonsters

Weet je het al? Wij lezen elke dag een kwartier!

We maakten boekenmonsterstjes om tussen ons te boek te steken als het kwartier om is.

Zo weten we de volgende dag goed waar we gestopt waren.